top of page

PsySelect

ZAPOSLITE NAJBOLJŠEGA KANDIDATA

Pri selekciji kadra je pomembno, da pri odločitvi o novem sodelavcu ne hitimo in uporabimo vse inštrumente, ki jih imamo na voljo. Le-tako lahko z veliko verjetnostjo določimo, kdo je najbolj primeren za našo organizacijo.Vsak, ki ima nalogo izbrati in zaposliti novega sodelavca se sooča z izzivom, kdo med kandidati bi bil res najboljši za naš kolektiv, kdo ima vse lastnosti, ki mu/ji bodo omogočale, da uspešno opravlja delo. Kdo bo tisti pravi za nas?

S psihometričnim testiranjem pri selekciji kadra se napovedna veljavnost delovne uspešnosti poveča za 2x. Če k svojem, klasičnem postopku izbire novih sodelavcev (Motivacijsko pismo, življenjepis in delovna naloga) dodate strokovno izpeljan in kakovostno pripravljen postopek psihometričnega testiranja, se poveča verjetnost, da boste zaposlili sodelavca za največjim možnim potencialom med kandidati.

POIŠČITE NOTRANJI POTENCIAL MED ZAPOSLENIMI

S pomočjo Psihometričnega testiranja identificirajte potencial vaših zaposlenih in hkrati spoznajte potrebe za razvoj kadra.Odkrijte talente med vašimi zaposlenimi in jim ponudite nove delovne zadolžitve, napredovanje ter prevzem novih odgovornosti v vaši organizaciji. S tem boste bolje izkoristili notranje vire in spodbujali tudi razvoj ostalih zaposlenih.

Meeting

Področja testiranja

Osnovna področja psihometričnega ocenjevanja

01

Kognitivne sposobnosti

Merimo intelektualne sposobnosti posameznika, kot so:

  • verbalno razumevanje,

  • številčne sposobnosti,

  • logično mišljenje,

  • prostorska predstavljivost, spomin in

  • reševanje problemov.

03

Poklicni interesi

Testi interesov pomagajo pri ugotavljanju, katera področja dela in dejavnosti so posamezniku privlačna in ustrezajo njegovim interesom.

02

Osebnostne poteze

Ocenjevanje različne osebnostnih potez po različnih modelih za lažje napovedovanje prilagoditvenega potenciala, komunikacije, odnosa, obvladovanje stresa...

04

Delovne vrednote

Testi, ki merijo vrednote, identificirajo, kaj je posamezniku pomembno v življenju in delovnem okolju, kot so karierni dosežki, delovni pogoji, prepoznavnost,...

Način izvedbe

Postopek psihometričnega testiranja

1

Elektronsko povabilo kandidatom k testiranju

Vsak kadidat po elektronski pošti prejme povezavo za pristop k testiranju in ob tem prejme vsa potrebna navodila.

2

Nadzorovano reševanje psihometričnih testov na daljavo

Kandidat rešuje teste od doma ali iz pisarne, sistem pa omogoča nadzoravanje, periodično snemanje ekrana in shranjevanje.

3

Analiziranje rezultatov z vidika parametrov

Rezultati se analizirajo glede na v naprej določene parametre merjenja. Parametri so določeni glede na delovno mesto in kaj je potrebno za uspešno opravljanje dela.

4

Strukturiran intervju - opcija

V primeru dogovora z naročnikom, lahko izedemo tudi strukturiran intervju, ki poteka na daljavo.

5

Poročanje

Poročanje zajema več vrst poročil, tako za vodje, kakor za HR oddelek ter ostalo potrebno.

bottom of page